متن خبر
«سفر رئيس سازمان حفظ نباتات به همراه رئيس کميسيون کشاورزی مجلس به اسپانيا در جهت استفاده از دانش فنی

دکتر محمد رضا درگاهی ، رئيس سازمان حفظ نباتات در رأس هيأتی با همراهی رئيس محترم کميسيون کشاورزی ، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسلامی به منظور آشنايی با اقدامات و استفاده از تجربيات متخصصان اسپانيايی در زمينه مديريت آفات و بيماری های مرکبات به ويژه مديريت گياهپزشکی باغات با تأکيد برمعضل بيماری زوال مرکبات روز گذشته از باغات مرکبات والنسيا در اسپانيا بازديد بعمل آورده و در زمينه برنامه های کنترلی باغداران اسپانيايی در خصوص پيشگيری از عارضه زوال مرکبات با متخصصين امر به تبادل نظر پرداختند.

شايان ذکر است در اين سفر آقای دکتر سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات نيز حضور دارد.

روابط عمومی سازمان                                                                                            

 نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 مهر 1398
تعداد بازدید : 8993

بازگشت