متن خبر
دستوردکترجهانگيری برای حمايت بموقع از سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با موج جديد آفت ملخ صحرایی

وزير جهاد کشاورزی در تاريخ سوم مهرماه جاری طی نامه ای به معاون اول رئيس جمهور با ارائه گزارشی از وضعيت مبارزه انجام شده با آفت ملخ صحرايی به 9 استان جنوبی کشور که از بهمن ماه سال گذشته آغاز و سطح وسيعی از اين استانها را درگير نمود تشريح کرد .

حجتی در اين نامه با اشاره به اينکه هجوم گسترده آفت ملخ صحرايی که در سال گذشته اتفاق افتاد در 50 سال اخیر بی سابقه بوده يادآور شد در اين راستا وزارت جهاد کشاورزی با محوريت سازمان حفظ نباتات کشور با بکارگيری همه توان ، امکانات موجود ، اعتبارات تخصيصی و با تکيه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصين امر در سطح ملی و استانهای کشور و با همکاری استانداران اقدامات لازم را برای مقابله با آفت مذکور بعمل آورد که علاوه بر حفظ امنيت غذايی کشور ، مورد تقدير سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد (فائو) و عهدنامه مبارزه با ملخ صحرايی غرب آسيا قرار گرفت .
وی افزود با توجه به گزارشات دريافتی از فائو و هشدارهای صادر شده و شرايط اقليمی مطلوب برای تکثير اين آفت در کانون های شمال شرق آفريقا و شبه چزيره عربستان همچنين هند و پاکستان ، پيش بينی می شود در سه ماه آخر سال جاری نيز کشور مورد هجوم گسترده آفت ملخ صحرايی قرار گيرد که طی بررسی های کارشناسی ، سطح وسيعی از مناطق جنوب ، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور را در بر خواهد گرفت .که اين پيش بينی ها نشان می دهد سطح مبارزه با اين آفت رقمی بالغ بر 900 هزار هکتار خواهد بود.
وزير جهاد کشاورزی در ادامه اين نامه از معاون اول رئيس جمهور درخواست کرد طی دستوری مبنی بر آمادگی لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزارت کشور (سازمان مديريت بحران ) و استانداران استانهای جنوبی برای اين موضوع داده شود تا بر اساس آن اقدامات و پيش بينی های لازم مبنی بر حمايت حداکثری از سازمان حفظ نباتات کشور و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای مورد هجوم در زمينه تأمين اعتبار و امکانات مورد نياز برای مواجهه و گذر از اين بحران بعمل آيد.
دکتر جهانگيری معاون اول رئيس جمهور نيز پس از دريافت اين گزارش با توجه به اهميت موضوع در تاريخ 98/7/7 طی نامه ای به وزير کشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور داد با توجه شرايطی که اعلام شده ضروری است در تأمين اعتبار تجهيزات و امکانات مورد نياز برای مقابله با آفت ملخ صحرايی برنامه ريزی و همکاری لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور صورت پذيرد.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 مهر 1398
تعداد بازدید : 4040

بازگشت