متن خبر
« برگزاری نشست يکروزه شورای هماهنگی مديران حفظ نباتات استانها»

جلسه شورای هماهنگی مديران حفظ نباتات استانها به رياست جناب آقای دکتر درگاهی رئيس محترم سازمان ، برای انجام هماهنگی و برنامه ريزی سال زراعی جديد ، در تاريخ چهارشنبه دهم مهرماه در محل سالن جلسات غدير ستاد سازمان برگزار شد.

در ابتدای اين نشست که معاونين و مديران ستادی سازمان نيز حضور داشتند حجت الاسلام دکتر بيت الهی مسئول محترم دفتر نمايندگی ولی فقيه در سازمان طی سخنانی ضمن عرض خير مقدم سفارشات و توصيه هايی در خصوص پی گيری بيشتر همکاران در جهت حل مشکلات کشاورزان و بهره برداران بيان داشت .
در ادامه اين جلسه هر يک از مديران حفظ نباتات استانها گزارش مختصری از وضعيت آفات و بيماريها و اقدامات انجام شده در استان خود ارائه نموده و همچنين در خصوص تشکيل ستاد گياهپزشکی استان و مباحث مطرح شده در اين جلسات گزارش دادند.
در ادامه اين نشست آقای دکتر شاهرخ رمضان نژاد ، رئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی که از مدعوين اين جلسه بود ، از اقدامات انجام شده و در حال انجام سازمان نظام مهندسی در حوزه ساماندهی کلينيک های گياهپزشکی گزارشی ارائه نمود .

وی از همکاری سازمان حفظ نباتات با نظام مهندسی در اين خصوص تقدير و تشکر نمود و افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی آماده هر گونه همکاری با سازمان حفظ نباتات در جهت رفع موانع و روان سازی امور در حوزه فعاليت های مشترک می باشد.
در ادامه اين جلسه آقای دکتر درگاهی رياست سازمان حفظ نباتات نيز طی سخنان مبسوطی به تشريح مهمترين برنامه های سازمان و نيز وظايف مديران استانی برای شروع سال زراعی جديد پرداخت . وی گفت مهمترين وظيفه هر مدير حفظ نباتات استانی برنامه ريزی و ترسيم نقشه راه در خصوص مبارزه صحيح و اصولی با آفات و بيماريهای استان می باشد و مدير حفظ نباتات بايد ملزومات و امکانات مورد نياز را قبل از بروز مشکل از طريق سازمان استان خويش پيش بينی و تأمين نمايد.
وی افزود تشکيل منظم و منسجم ستاد گياهپزشکی به رياست رئيس سازمان و دبيری مدير حفظ نباتات در استان می تواند بهترين محل برای تصميم سازی ها در جهت حل و فصل مشکلات گياهپزشکی استان باشد و بايد از اين ظرفيت به نحو احسن استفاده گردد. درگاهی لزوم توجه بيشتر به بحث آموزش و برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان و بهره برداران را ضروری دانست و گفت بايد در اين خصوص برنامه ريزی و اقدامات جديدی صورت پذيرد .
رئيس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اينکه سال 2020 از سوی سازمان خوار و بار جهانی فائو بعنوان سال قرنطينه نامگذاری گرديده گفت در خصوص موضوع قرنطينه عقب ماندگی بسيار زيادی در کشور وجود دارد که بايد با همت بيشتر ستاد و مديريت های استانی ، در اين خصوص تقويت لازم صورت پذيرد که از جمله آن تغيير شرايط و تجهيز پست های قرنطينه است که بعضاً از کمترين امکانات اوليه نيز برخوردار نيستند.

وی افزود بزودی تمامی مراحل قرنطينه از طريق سامانه انجام و مديريت خواهد شد و مدير حفظ نباتات استان بايد تمامی اين فرايندها را تحت مديريت خود داشته و در انتهای کار تأييد نمايد .
دکتر درگاهی در بخش ديگری از سخنان خود گفت امسال سموم مورد نياز به اندازه کافی توليد و يا به کشور وارد گرديده و در اين زمينه هيچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی مصرف و نياز سالانه کشور به انواع آفت کش ها را 20 تا 25 هزار تن عنوان کرد و افزود هم اکنون بيش از اين ميزان سم در کشور موجود می باشد.
دکتر درگاهی با اشاره به اينکه در حوزه گياهپزشکی و مبارزه با آفات و بيماريها ، پيشگيری بسيار مهم تر و کم هزينه تر از مبارزه می باشدگفت : مدير حفظ نباتات هر استان بايد در تصميم گيری های نهايی برای استفاده از بذور و نهال مناسب با استان خويش در کميته فنی بذور اظهار نظر تخصصی و ايفای نقش نمايد تا از کشت ارقام نامناسب با اقليم منطقه که موجب بروز و شيوع آفات و بيماری می شود جلوگيری بعمل آيد.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 مهر 1398
تعداد بازدید : 4655

بازگشت