متن خبر
« تقدير رئيس کميسيون کشاورزی مجلس از اقدامات مديريتی و تحولات ايجاد شده در سازمان حفظ نباتات »

دکتر احمد علی کيخا ، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به وزير جهاد کشاورزی از تحولات انجام شده و اقدامات مديريتی سازمان حفظ نباتات تقدير و تشکر نمود.

وی در اين نامه با اشاره به بازديد خود از سازمان حفظ نباتات اقدامات صورت گرفته در اين سازمان از جمله ايجاد ميز خدمت و خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در اين محل و نيز شرايط مناسب آزمايشگاه های مرجع سازمان و همچنين اقدامات انجام شده در راستای توانمند سازی کارکنان و افزايش بهره وری سازمانی را در مجموعه سازمان حفظ نباتات بسيار مطلوب ارزيابی کرد و افزود اقدامات و رويکرد های اين سازمان می بايست بعنوان الگو در ساير سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه مؤثر قرار گيرد .
در اين نامه ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده در سازمان حفظ نباتات ، بر آمادگی کميسيون کشاورزی مجلس برای مشارکت و همکاری بيش از پيش در جهت تحقق اهداف سازمانی و تقويت زير بخش های وزارت جهاد کشاورزی تأکيد گرديده است.


روابط عمومی سازمان حفظ نباتات

 

 نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 7 مهر 1398
تعداد بازدید : 2870

بازگشت