متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص توزيع غير مجاز صابون حشره کش

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهارکرد:
پيرو گزارش های دريافتی در خصوص توزيع صابون حشره کش با نام تجاری کيميا سل توليد شرکت کيميا کشاورز برای کنترل پسيل پسته ، به آگاهی می رساند فرآورده مذکور در فهرست آفت کش های مجاز کشور نيست ، لذا توزيع و فروش آن برای کنترل آفات غير قانونی است . بديهی است عرضه فرآورده فوق ، خارج از ضوابط قانونی انجام شده و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن ، متوجه توليد کننده ، توزيع کنندگان ، فروشندگان ، توصيه کنندگان و بهره برداران است . لازم به ذکر است مسئوليت خسارت های جنبی احتمالی قابل پيگرد قانونی خواهد بود.

ضروری است تا در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی عمومی و همه جانبه از رسانه های جمعی استان اقدام و گزارش های لازم در اين خصوص به اين سازمان ارسال شود.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 شهريور 1398
تعداد بازدید : 9426

بازگشت