متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص ترکيب قاچاق GREEN FARM

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اعلام کرد:
بر اساس گزارشات واصله مبنی توزيع ترکيبی به نام GREEN FARM (پراکوت 20% SL ) در بسته بندی يک ليتری بدون درج نام شرکت وارد کننده و مشخصات فنی (شماره بچ ، تاريخ توليد و شماره تائيديه ليبل ) ، ساخت کشور چين در سطح مناطق ، به آگاهی می رساند بر اساس بررسی های بعمل آمده در مورد سوابق صدور مجوزهای تدارک آفت کش ها ، تدارک و توزيع ترکيب ذکر شده ، فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوز از اين سازمان صورت گرفته است . لذا ، مقتضی است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق ، مراتب توسط شبکه ی ذيربط نظارتی در استان مورد بررسی و پيگيری قرار گرفته ، با خاطيان برابر مقررات و موازين قانونی (معرفی به مراجع ذيربط ) برخورد لازم صورت گيرد.


ضمناً تصوير ترکيب فوق الاشاره به شرح پيوست می باشد


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 مرداد 1398
تعداد بازدید : 235

بازگشت