متن خبر
وزارت بازرگاني موافق عرضه سيمان به بورس است

مهر: معاون وزير بازرگاني از خروج کامل سيمان از سبد حمايتي در سه مرحله خبر داد و با اعلام اينکه اين محصول هم‌اکنون آماده عرضه در بورس است، تاکيد کرد: وزارت بازرگاني به‌شدت موافق عرضه سيمان در بورس است....

مهر: معاون وزير بازرگاني از خروج کامل سيمان از سبد حمايتي در سه مرحله خبر داد و با اعلام اينکه اين محصول هم‌اکنون آماده عرضه در بورس است، تاکيد کرد: وزارت بازرگاني به‌شدت موافق عرضه سيمان در بورس است.
محمدصادق مفتح درباره آخرين وضعيت توليد و مصرف سيمان گفت: وضعيت مصرف و توليد سيمان در شرايط فعلي کاملا با هم همخواني داشته و حتي توليد از مصرف پيشي گرفته است، اين درحالي است که قرار بود سيمان در سه مرحله از سبد حمايتي خارج و در بورس عرضه شود که هم‌اکنون آن سه مرحله طي شده و سيمان کاملا از سبد حمايتي خارج شده است.
معاون وزير بازرگاني افزود: عرضه نشدن سيمان در بورس به تفاهم صنعت سيمان و بورس بر مي‌گردد، اما وزارت بازرگاني نه تنها مخالفتي در اين زمينه ندارد، بلکه به شدت موافق عرضه سيمان در بورس بوده و معتقد است که اين امر قطعا در تنظيم بازار سيمان موثر خواهد بود.
وي تصريح کرد: وزارت بازرگاني معتقد است که اگر سيمان در بورس عرضه شود قطعا با نوسانات کمتري در بازار مواجه خواهد بود همان‌طور که هم‌اکنون فولاد با عرضه در بورس اين روند را در پيش گرفته است، به هرحال سيمان کاملا از سبد حمايتي خارج شده و آماده عرضه در بورس است.
به گفته مفتح، عرضه سيمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگي بين توليدکنندگان و مسئولان بورس است و وزارت بازرگاني نقشي در اين رابطه ندارد، البته موافق و مدافع اين امر است.
وي با بيان اينکه هم‌اکنون قيمت سيمان به صورت توافقي تعيين مي‌شود، خاطرنشان کرد: تنظيم بازار واقعي سيمان به دست کارخانه‌هاي توليدکننده سپرده شده که اين امر به معناي قيمت‌هاي توافقي است که البته بايد گفت که تنظيم بازار سيمان به‌شدت راضي‌کننده است.
مفتح اظهار داشت: هم‌اکنون بازار بدون هيچ‌گونه بحراني عرضه و تقاضا را کنترل مي‌کند، در اين راستا مي‌توان نتيجه گرفت که وقتي دولت به تشکل‌هاي صنفي اعتماد مي‌کند، برکات زيادي دارد و حتما کارها با هزينه کمتر و راندمان بهتر انجام مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني درخصوص عملکرد شوراي سه نفره نظارتي براي بعد از خروج سيمان از سبد حمايتي گفت: جلسات شورا به صورت منظم تشکيل مي‌شود، البته شورايي نيز در سطح ملي تشکيل شده که رئيس آن دبير انجمن کارخانه‌هاي سيمان است.
وي ادامه داد: در هر استان نيز شورايي متشکل از مديران کارخانه‌هاي سيمان استان تشکيل شده است که مدير آن نيز يکي از مديران کارخانه‌هاي سيمان است، يعني اين هرم مديريتي طراحي شده براساس مديريت کارخانه باشد.
مفتح گفت: کميته ماده يک براي نظارت بر بازار سيمان فعال است و هراز چند گاهي تشکيل مي‌شود که اين کميته گزارش مي‌دهد که اگر مشکلي يا نگراني وجود داشته باشد رفع شود، در همين حد دولت در بازار سيمان دخالت دارد و دولت کاملا از مسئله سيمان خارج شده و کار در اختيار کارخانه‌ها است و بازار هم بسيار آرام است.
وي اظهار داشت: صادرات سيمان نيز با ضوابط مخصوص خود انجام مي‌گيرد، البته کميته ماده يک نيز در زمينه صادرات سيمان فعال است اگرچه صادرات نيز هم‌اکنون با ضوابط خاصي در حال انجام است.
 
 
 

نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : شنبه 30 آذر 1387
تعداد بازدید : 800

بازگشت