متن خبر
صدور مجوز همکاري با آزمایشگاه خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی

مجوز همکاري با آزمایشگاه خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی برای مدت 6 ماه صادر گردید

معاون کنترل افات سازمان حفظ نباتات :
 
با بررسی مستندات ارائه شده و ارزیابی هاي صورت گرفته بدین وسیله مجوز همکاري آ زمایشی 6 ماهه ، آن
آزمایشگاه به نشانی :
کیلومتر 4 اتوبان کرج-قزوین خروجی شهرك صنعتی بهارستان -انتهاي بلوار بهشت سکینه -مجتمع تحقیقاتی
شهداي جهاد دانشگاهی -پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی تلفن 02634764050
ادرس دفتر تهران : خیابان انقلاب اسلامی -خیابان فخر رازي -خیابان شهداي ژاندارمري -پلاك 72 ساختمان شماره
2 جهاد دانشگاهی طبقه همکف / فاکس : 66969576
با زمینه فعالیت :کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی سموم دفع افات نباتی (فرموله و تکنیکال)، با آزمایشگاه کنترل کیفی
1398 صادر میشود. /04/ سموم سازمان حفظ نباتات ،لغایت 20


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 دي 1397
تعداد بازدید : 435

بازگشت