متن خبر
توزیع سم تقلبی Lentageran

براساس گزارشهای واصله و مشاهدات انجام شده ترکیبی بنام Lentageran60%EC منتسب به شرکت بازرگان کالا در سطح مناطق توزیع و عرضه شده است

با عنایت به اینکه ترکیب فوق از مجاری غیر قانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است مقتضی است ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ،توزیع و مصرف ترکیب فوق ،نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پپیگیری مراتب از طریق دستگاههای ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف شده فوق الاشاره با هزینه صاحب کالا،اقدامات لازم انجام گیرد. لازم به ذکر است که سم Lentageran EC 60% ساخت کمپانی Bolchim Crop Protection ایتالیا ،توسط شرکت بازرگان کالا ثبت گردیده است


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 15 دي 1397
تعداد بازدید : 705

بازگشت