متن خبر
فراخوان تدارک پروتئین هیدرولیزات

فراخوان شرکت های واردات عوامل کنترل بیولوژیک و فر آورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی برای تدارک پروتئین هیدرولیزات

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات جهت تدارک پروتئین هیدرولیزات فراخوان داد. دکترعلیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای از شرکتهای دارای پروانه معتبر واردات عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات غیر شیمیایی خواست نسبت به تدارک جلب کننده پروتئین هیدرولیزات اقدام نمایند. وی یادآور شد قبل از ثبت سفارش مدارک و مشخصات فنی فرآورده مورد نظر به منظور بررسی به معاونت کنترل آفات سازمان ارائه شود.
«روابط عمومی سازمان حفظ نباتات»


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 دي 1397
تعداد بازدید : 489

بازگشت