متن خبر
فراخوان تدارک گاز متیل بروماید

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه‌ای به انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در جهت تدارک گاز متیل بروماید فراخوان داد.

دکتر سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان، طی نامه‌ای به انجمن واردکنندگان سم و کود ایران خاطر نشان کرد: با عنایت به اهمیت تدارک به‌موقع مقادیر مورد نیاز کشور به گاز متیل بروماید و وفق سهمیه سالانه تعیین شده از سوی پروتکل مونترال، در نظر است تا مجوز واردات آفت‌کش مذکور برای شرکت/ شرکت‌های متقاضی، واجد شرایط ذیل و وفق ضوابط جاری صادر شود.
وی افزود: توزیع گاز متیل بروماید به شرکتهای مجاز منطبق با ضوابط مربوطه، در راستای سیاست‌ها و استانداردهای موضوع پروتکل و با درنظر گرفتن وظایف سازمان حفظ نباتات، در طول سال مجاز و امکان‌پذیر خواهد بود.
لذا ضروری است اطلاع رسانی لازم در این خصوص به اعضای آن انجمن معمول و متقاضیان، درخواستهای خود را به مستندات مربوطه حداکثر تا پایان دیماه به سازمان حفظ نباتات ارائه نمایند.
شرایط لازم در این خصوص عبارتند از:
1-دارابودن پروانه فعالیت معتبر در زمینه‌ی واردات سموم آماده مصرف
2- دارابودن انبار اختصاصی برای نگهداری کالاهای خاص با ویژگی‌های خطرناک، منطبق با شرایط پیوست.
3-ارائه تعهدنامه محضری درخصوص چگونگی نگهداری و توزیع کپسول‌های گاز متیل بروماید وارداتی منطبق با متن پیوست.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 دي 1397
تعداد بازدید : 644

بازگشت