متن خبر
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از توزیع آفت‌کشی با ترکیب غیرمجاز خبر داد

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از توزیع و عرضه آفت‌کشی به نام ایپرودیون+کاربندازیم، پودر وتابل 52/5 درصد خبر داد.

دکتر علیمراد سرافرازی گفت: این ترکیب که فاقد نام و نشانی تدارک‌کننده است با درج نام "ZHEJLANG CHEMICAL Import & Export Corporation ZHECHEM" بر روی بسته‌بندی، در سطح مناطق توزیع و عرضه شده است.
وی گفت: این ترکیب غیرمجاز از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است.
سرافرازی بر بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع‌رسانی همگانی برای خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب یادشده، نسبت به شناسایی مکان‌های عرضه و پیگیری مراتب از طریق دستگاههای ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف شده فوق‌الاشاره با هزینه صاحب کالا، تاکید کرد.
براساس ابلاغیه دفتر کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، ترکیبی به نام ایپرودیون+کاربندازیم، پودر وتابل 52/5 درصد فاقد نام و نشانی تدارک کننده و با درج نام "ZHEJLANG CHEMICAL Import & Export Corporation ZHECHEM" بر روی بسته‌بندی، در سطح مناطق توزیع و عرضه شده است.
با عنایت به اینکه ترکیب غیرمجاز فوق از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است، مقتضی است دستور فرمائید ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع‌رسانی همگانی برای خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان‌های عرضه و پیگیری مراتب از طریق دستگاههای ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف شده فوق‌الاشاره با هزینه صاحب کالا، اقدامات لازم انجام گیرد.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 آذر 1397
تعداد بازدید : 751

بازگشت