متن خبر
اطلاعیه

قابل توجه کلینیک های گیاهپزشکی کشور

با توجه به راه اندار سامانه جامع پایش عوامل خسارتزا و ضرورت ثبت کلینیک های گیاهپزشکی کشور و شبکه های تحت پوشش آنها در سامانه مذکور،مقرر گردید که کلیه کلینیکهای گیاهپزشکی و شبکه های تحت پوشش آنها در استانها اعم از فعال یا غیر فعال جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود به سایت سازمان حفظ نباتات مراجعه نموده و در بخش سامانه ها (سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی) نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام و در صورت ثبت نام قبلی کلینیک می بایست برای بروز رسانی و تایید نهایی مجددا اطلاعات لازم را تکمیل تا مدیریت حفظ نباتات استان آن را تایید نماید


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 تير 1397
تعداد بازدید : 1121

بازگشت