اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي09/03/139685.18دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396214.51دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139672.79دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/1396101.81دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.21دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلاميomur mali omur malimali20/08/139622.72دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی سیستان و بلوچستان03/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان سيستان بلوچستان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliامور مالي استان سيستان وبلوچستان24/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.19دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * سيستان و بلوچستان09/03/1396103.79دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان سيستان و بلوچستان17/03/1396106.64دانلود
ابلاغ اعتبارات هزينه اي پاي پايه برنامه كنترل و مبارزه باآفات سال 96omur mali omur malimali22/09/139654.51دانلود

 چاپ