فهرست كالاهاي وارداتي با ريسك كم

براي ورود این کالاها موارد ذیل ضروری می باشد:
1- همراه داشتن اصل گواهي بهداشت گیاهی (Phytosanitary certificate) از کشور مبداء به مقصد ایران و یا اصل گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Phytosanitary certificate for Re-export) به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد
2- بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد
4- در صورت بسته بندی در پالت های چوبی رعایت استاندارد بین المللی شماره 15 (ISPM 15) ضروری می باشد.

 

فهرست كالاهاي وارداتي با ريسك كم

براي ورود این کالاها موارد ذیل ضروری می باشد:
1- همراه داشتن اصل گواهي بهداشت گیاهی (Phytosanitary certificate) از کشور مبداء به مقصد ایران و یا اصل گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Phytosanitary certificate for Re-export) به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد
2- بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد
4- در صورت بسته بندی در پالت های چوبی رعایت استاندارد بین المللی شماره 15 (ISPM 15) ضروری می باشد.

 فهرست کالاهای وارداتی (به ترتیب حروف الفبا- الف * ب) کمينه

 

 

توضیحات

 

نام علمی گیاه منشاء

 

نام انگلیسی محموله

 

نام فرآورده کشاورزی

 

 Secale  cereale

Rye powder

آرد چاودار

 

 Glycine max

Soybean  powder

آرد سويا

 

 Thymus vulgaris

Thyme

آويشن

 

-

Spice

ادويه جات

 

 Elettaria cardamomum

Kinds of lesser cardamom

اقسام هل

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابطقرنطینه مجاز می باشد

Prunus cerasus

Dried sour cherry

آلبالو خشک

 

 Musa textilis

Abaca fibres

الياف آباكا

 

 

Bamboo fibers

الیاف بامبو 

 

Agave spp.

Tampico fibres

الياف تامپيکو

 

 Raphia sp.

Raffia  fibres

الياف رافيا

 

Linum spp.

 Flax fibres

الياف کتان

 

 Hibiscus cannabinus

Kenaf hibiscus fibres

الياف کنف

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد                          

 Ficus carica

 Dried common fig

انجير(ميوه خشک)

 

 Arachis  hypogaea

Pea nut

بادام زميني پوست کنده

 

 Araucaria  excelsa

Seed of norfolk island pine

بذر آروکاريا(کاج مطبق)

  Lavandula officinalis, Lavandula viridis, Lavandula angustifollia   بذر اسطوخودوس

 

 Solanum  melongena

Seed of egg plant

بذر بادمجان

 

 Ranunculus asiaticus

Seed of ranunculus

بذر پلت شده آلاله از فرانسه

 

 Abelmoschus esculentus

Coated seed of okra

بذر پوشش دار باميه از هلند

 

 Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان

 

 Anthirhinum majus

Coated seed of snapdragon

بذر پوشش دارگل ميمون

 

 Pelargonium hortorum

Coated seed of granium

بذر پوشش دار گل شمعداني از انگلستان

 

 Ageratum houstonianum

 Coated seed of blue billygoatweed

بذر پوشش دار گل ابري

 

 

 Primula acaulis

 

 

Coated seed of common rimrose

بذر پوشش دار گل پامچال

 

 Dichondra repens

Coated seed of dichondra

بذر پوشش دار شبدر زينتي

 

Cyrtostachys renda

Coated seed of lipstick palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Hyophorblagencaulis

(Mascarena lagencaulis)

Coated seed of bottle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Archontophoenix alexandrae

Coated seed of Alexandra palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Phoenix robelinii

Coated seed of date palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

 Cordyline australispurpurea

Coated seed of  palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

Berberis thunbergii

Coated seed of apanese barberry

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 Phoenix canariensis

Coated seed of palm (Canary Island)

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

Continus coggygria

Coated seed of smoketree

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 Dicentra spectabilis

Coated seed of bleeding heart

بذر پوشش دار درخت زينتي (كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 Hyophorbe verschaffeltii

Coated seed of spindle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

(كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 Silybium marianum

Coated seed of variegated thistle

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

Agastache rugosa

Coated seed of purple giant hyssop

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Mellisa officinalis

Coated seed of common balm

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

Thymus vulgaris

Coated seed of thyme

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Angelica archangelica

Coated seed of angelica

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri

Coated seed of wallflower

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

Alyssum L.

Coated seed of alyssum

بذر پوشش دار قدومه (هلند)

 

Celosia crhstata

Coated seed of celosia

بذر پوشش دار تاج خروس (هلند)

 

 Cineraria maritima

Coated seed of cineraria

بذر پوشش دار سينره (هلند)

 

Coleus L.

Coated seed of  coleus

بذر پوشش دار حسن يوسف (هلند)

 

Dimorphotheca Vaill.

Coated seed of cape-marigold

بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند)

 

 Eustoma grandiflorum

Coated seed of lisianthus

بذر پوشش دار ليسيانتوس (هلند)

 

Gazania splendes

Coated seed of gazania

بذر پوشش دار قازانيا (هلند)

 

 Geranium rotundifoiium

Coated seed of geranium

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

Gomphrena L.

Coated seed of globe-amarnth

بذر پوشش دار گل تكمه اي (هلند)

 

 Impatiens balsamina

Coated seed of balsam

بذر پوشش دار گل حنا (هلند)

 

 Matthiola incana

Coated seed of gilliflower

بذر پوشش دار چليپا

 

Brassica oleracea

Coated seed of ornamental cabbage

بذر پوشش دار انواع كلم ( زينتي، سبزي)

 

Pelargonium zonale

Coated seed of plargoniums

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

Portulaca oleracea

Coated seed of purslane

بذر پوشش دار خرفه (هلند)

 

 Vinca minor

Coated seed of periwinkle

بذر پوشش دار پيچ تلگرافي (هلند)

 

Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار (هلند)

 

 Callistephus chinensis

Coated seed of china aster

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Lobelia L.

Coated seed of  lobelia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Nemesia L.

Coated seed of nemesia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Osteospermum L.

Coated seed of bonseed

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Pentas L.

Coated seed of pentas

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Thunbergia L.

Coated seed of thunbergias

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 Verbena hybrids

Coated seed of vervain

بذر پوشش دار گياه زينتي شاه پسند

 

Mesembryanthemum criniflorum

Coated seed of fig marigold

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 Viola wittrockiana

Coated seed of wild pansy

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 Raphanus  sativus

Seed of radish

بذر  ترب وتربچه

 

Allium  porrum

Seed of leek

بذر تره فرنگي

 

Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus sp., Cedrus sp. 

Seed of pines trees

بذر درختان سوزني برگ

 

Rosmarinus officinalis

Seed of rosemary

بذر رزماري

  Coriandrum sativum Seed of coriander بذر گشنیز

 

     

 

Hesperis persica

Seed of rocket

بذر گل شب بو

 

 Chamaerops humilis

Seed of fan palm

بذر نخل زينتي

 

 Daucus  carota

Seed of carrot

بذر هويج

 

Arctostaphylous uva- ursi

 

برگ خشک گیاه داروئی علف خرس

 

Laurus nobilis

Dried leaf of Sweet bay

برگ خشک شده درخت  برگ بو از ترکیه

 

Laurus nobilis

Dried leaf of true laurel

برگ خشک شده درخت برگ بو از گرجستان

 

Stevia rebaudiana

 Dried Stevia leaf

 برگ خشک گیاه استویا

 

Lawsonia spinosa

Dried henna leaf

برگ خشك حنا

 

Hibiscus esculantus,H. matricaria

Hibiscus esculantus,H. matricaria

برگه چای ترش از آلمان

 

Hibiscus sabdariffa

Dried leaf of Hibiscus

برگ خشک چای ترش

 

Moringa oleifera

Dried moringa leaf

برگ خشک مورینگا 

 

Cassia sp.

Senna leaf

برگ گياه سنا

باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینهمجاز می باشد

Prunus manshurica

Dried anchurian apricot

برگه زردآلو خشک

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور ، صرفاً ترانزیت خارجی  (ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

 Pyrus communis

Dried pear slices

برگه گلابی از قرقیزستان

 

Zea mays

Maize groats

بلغور ذرت

طبق مقررات بازرگانی وزارتخانه متبوع (نامه شماره 96/502/6002 مورخ 96/12/21) واردات بلغور گندم از ترکیه صرفاً از منطقه آزاد و ویژه و از محل ارزش افزوده مجاز است

Triticum aestivum

Grouts Bulgur

بلغور گندم از ترکیه

 

 

 

 

توضیحات

 

نام علمی گیاه منشاء

 

نام انگلیسی محموله

 

نام فرآورده کشاورزی

 

 Secale  cereale

Rye powder

آرد چاودار

 

 Glycine max

Soybean  powder

آرد سويا

 

 Thymus vulgaris

Thyme

آويشن

 

-

Spice

ادويه جات

 

 Elettaria cardamomum

Kinds of lesser cardamom

اقسام هل

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابطقرنطینه مجاز می باشد

Prunus cerasus

Dried sour cherry

آلبالو خشک

 

 Musa textilis

Abaca fibres

الياف آباكا

 

 

Bamboo fibers

الیاف بامبو 

 

Agave spp.

Tampico fibres

الياف تامپيکو

 

 Raphia sp.

Raffia  fibres

الياف رافيا

 

Linum spp.

 Flax fibres

الياف کتان

 

 Hibiscus cannabinus

Kenaf hibiscus fibres

الياف کنف

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد                          

 Ficus carica

 Dried common fig

انجير(ميوه خشک)

 

 Arachis  hypogaea

Pea nut

بادام زميني پوست کنده

 

 Araucaria  excelsa

Seed of norfolk island pine

بذر آروکاريا(کاج مطبق)

  Lavandula officinalis, Lavandula viridis, Lavandula angustifollia   بذر اسطوخودوس

 

 Solanum  melongena

Seed of egg plant

بذر بادمجان

 

 Ranunculus asiaticus

Seed of ranunculus

بذر پلت شده آلاله از فرانسه

 

 Abelmoschus esculentus

Coated seed of okra

بذر پوشش دار باميه از هلند

 

 Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان

 

 Anthirhinum majus

Coated seed of snapdragon

بذر پوشش دارگل ميمون

 

 Pelargonium hortorum

Coated seed of granium

بذر پوشش دار گل شمعداني از انگلستان

 

 Ageratum houstonianum

 Coated seed of blue billygoatweed

بذر پوشش دار گل ابري

 

 

 Primula acaulis

 

 

Coated seed of common rimrose

بذر پوشش دار گل پامچال

 

 Dichondra repens

Coated seed of dichondra

بذر پوشش دار شبدر زينتي

 

Cyrtostachys renda

Coated seed of lipstick palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Hyophorblagencaulis

(Mascarena lagencaulis)

Coated seed of bottle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Archontophoenix alexandrae

Coated seed of Alexandra palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 Phoenix robelinii

Coated seed of date palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

 Cordyline australispurpurea

Coated seed of  palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

Berberis thunbergii

Coated seed of apanese barberry

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 Phoenix canariensis

Coated seed of palm (Canary Island)

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

Continus coggygria

Coated seed of smoketree

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 Dicentra spectabilis

Coated seed of bleeding heart

بذر پوشش دار درخت زينتي (كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 Hyophorbe verschaffeltii

Coated seed of spindle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

(كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 Silybium marianum

Coated seed of variegated thistle

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

Agastache rugosa

Coated seed of purple giant hyssop

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Mellisa officinalis

Coated seed of common balm

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

Thymus vulgaris

Coated seed of thyme

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Angelica archangelica

Coated seed of angelica

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri

Coated seed of wallflower

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

Alyssum L.

Coated seed of alyssum

بذر پوشش دار قدومه (هلند)

 

Celosia crhstata

Coated seed of celosia

بذر پوشش دار تاج خروس (هلند)

 

 Cineraria maritima

Coated seed of cineraria

بذر پوشش دار سينره (هلند)

 

Coleus L.

Coated seed of  coleus

بذر پوشش دار حسن يوسف (هلند)

 

Dimorphotheca Vaill.

Coated seed of cape-marigold

بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند)

 

 Eustoma grandiflorum

Coated seed of lisianthus

بذر پوشش دار ليسيانتوس (هلند)

 

Gazania splendes

Coated seed of gazania

بذر پوشش دار قازانيا (هلند)

 

 Geranium rotundifoiium

Coated seed of geranium

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

Gomphrena L.

Coated seed of globe-amarnth

بذر پوشش دار گل تكمه اي (هلند)

 

 Impatiens balsamina

Coated seed of balsam

بذر پوشش دار گل حنا (هلند)

 

 Matthiola incana

Coated seed of gilliflower

بذر پوشش دار چليپا

 

Brassica oleracea

Coated seed of ornamental cabbage

بذر پوشش دار انواع كلم ( زينتي، سبزي)

 

Pelargonium zonale

Coated seed of plargoniums

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

Portulaca oleracea

Coated seed of purslane

بذر پوشش دار خرفه (هلند)

 

 Vinca minor

Coated seed of periwinkle

بذر پوشش دار پيچ تلگرافي (هلند)

 

Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار (هلند)

 

 Callistephus chinensis

Coated seed of china aster

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Lobelia L.

Coated seed of  lobelia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Nemesia L.

Coated seed of nemesia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Osteospermum L.

Coated seed of bonseed

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Pentas L.

Coated seed of pentas

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

Thunbergia L.

Coated seed of thunbergias

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 Verbena hybrids

Coated seed of vervain

بذر پوشش دار گياه زينتي شاه پسند

 

Mesembryanthemum criniflorum

Coated seed of fig marigold

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 Viola wittrockiana

Coated seed of wild pansy

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 Raphanus  sativus

Seed of radish

بذر  ترب وتربچه

 

Allium  porrum

Seed of leek

بذر تره فرنگي

 

Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus sp., Cedrus sp. 

Seed of pines trees

بذر درختان سوزني برگ

 

Rosmarinus officinalis

Seed of rosemary

بذر رزماري

  Coriandrum sativum Seed of coriander بذر گشنیز

 

     

 

Hesperis persica

Seed of rocket

بذر گل شب بو

 

 Chamaerops humilis

Seed of fan palm

بذر نخل زينتي

 

 Daucus  carota

Seed of carrot

بذر هويج

 

Arctostaphylous uva- ursi

 

برگ خشک گیاه داروئی علف خرس

 

Laurus nobilis

Dried leaf of Sweet bay

برگ خشک شده درخت  برگ بو از ترکیه

 

Laurus nobilis

Dried leaf of true laurel

برگ خشک شده درخت برگ بو از گرجستان

 

Stevia rebaudiana

 Dried Stevia leaf

 برگ خشک گیاه استویا

 

Lawsonia spinosa

Dried henna leaf

برگ خشك حنا

 

Hibiscus esculantus,H. matricaria

Hibiscus esculantus,H. matricaria

برگه چای ترش از آلمان

 

Hibiscus sabdariffa

Dried leaf of Hibiscus

برگ خشک چای ترش

 

Moringa oleifera

Dried moringa leaf

برگ خشک مورینگا 

 

Cassia sp.

Senna leaf

برگ گياه سنا

باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینهمجاز می باشد

Prunus manshurica

Dried anchurian apricot

برگه زردآلو خشک

 باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور ، صرفاً ترانزیت خارجی  (ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

 Pyrus communis

Dried pear slices

برگه گلابی از قرقیزستان

 

Zea mays

Maize groats

بلغور ذرت

طبق مقررات بازرگانی وزارتخانه متبوع (نامه شماره 96/502/6002 مورخ 96/12/21) واردات بلغور گندم از ترکیه صرفاً از منطقه آزاد و ویژه و از محل ارزش افزوده مجاز است

Triticum aestivum

Grouts Bulgur

بلغور گندم از ترکیه

 

 


 چاپ   
 فهرست کالاهای وارداتی (به ترتیب حروف الفبا- پ * د) کمينه

 

 

Bambusa vulgaris

Bamboo

پارکت چوبي خشک بامبو

 

-

T&G Panel

پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه

 

 

 

پیاز خرد شده خشک از ترکیه

 

-

Peat moss

پيت ماس

 

 

Arbocel

پودر آربوسل

 

 Thea sinensis

Tea seed powder

پودر بذر چاي جهت مصرف خوراكي و صنعتي

 

 

 

پودر برگ و ساقه اسفناج

 

 

Corn powder

پودربلال ذرت

 

 

 

پودر پوست گردو از آمریکا

 

 

 

پودر پوست گردو از فرانسه

 

 

 

پودر دانه ذرت

 

 

Corn powder

پودر ذرت جهت مصارف صنعتی از کره جنوبی

       
    Dried powder of olive pulp, Dried granola of olive pulp پودر پالپ  خشک شده زیتون و گرانول پالپ خشک شده زیتون جهت خوراک دام از اسپانیا

 

 Glycine max

Soyabean powder

پودر سويا

       

 

 

Humulus lupulus

 

پودر گل رازک از آلمان جهت مصارف خوراکی

 

 

 

پودر میوه گوجه فرنگی از چین

 

Luffa cylindrical

Luffa Dried fruit powder

پودر میوه خشک گیاه لوفا از فرانسه، مصرف صنعتی

 

Luffa cylindrcal

Luffa Dried fruit powder

پودر میوه خشک لوفا از کانادا، مصرف صنعتی

 

 

 

پودر هسته خرما از مصر

 

 Plantago ovata

Psyllium husk

پوسته بذر اسفرزه هند

 

Corylus avellana

Shell of Hazelnut

پوست خشک میوه  فندق از گرجستان

 

Cocos nucifera

Shell of Coconut

پوست سخت میوه نارگیل از تایلند

 

 

 

تکه های خشک و فرآوی شده میوه طالبی از تایلند

 

 Beta vulgaris

Dried granulated baggase of beet

تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام

 

 Triticum aestivum

Wheat

تفاله گندم

 

 

 

تفاله خشک گرانوله شده (فشنگی) چغندرقند از آذربایجان

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

تنباکو خام ، نساخته و آخال 

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

توتون  خام ، نساخته و آخال

 

Myristica fragrans

Mace

جوزبويا

 

 

 

 

چای قرمز (رویبوس)

 

Ochroma pyramidale

Balsa

چوب بالسا

 

 

 

چوب بستنی 

    Wood briquettes چوب بریکت از کشور لهستان

ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی      Thermo wood   محموله اشاره شده باشد  

 

 

چوبهای ترمووود

 

 

 

چوب سوزنی برگان اشباع شده با استیلن

 

 

 

چوبهای اشباع تحت فشار

 

 

 

چوب خراطی شده جهت تهیه مبلمان

 

 Capsicum annuum

Capsicum (Pepper) Chips

چیپس خشک فلفل از آلمان

 

 

Wood  filament

خلال  چوب  با قطر کمتراز 5 میلی متر 

 

 

 

خزه خشک رنگ آمیزی شده

 

 Panicum miliaceum

Millet

دانه ارزن جهت خوراك دام و طيور

 

Peganum harmela

Harmel

دانه اسپند

 

Plantago ovata

Spogel seed plantain

دانه اسفرزه

 

Oryza sativa

Rice grain

دانه برنج بدون شلتوک

 

Oryza sativa

Brown rice grain

دانه برنج قهوه ای (بدون شلتوک و پوست کنی شده)

 

Trachyspermum copticum

Bishop’s weed

دانه باديان

 

Pimpinlla anisum

Anisa grain

دانه بادیان از هند

 

Plantago major

Common plantain grain

دانه بارهنگ ازافغانستان

 

Vicia faba

 

Faba bean grain

دانه باقلا خشک از عراق

 

Vicia faba

Faba bean grain

دانه باقلا خشک از کانادا

 

(Perilla frutescense)

Perilla grain

دانه پریلا از چین جهت خوراک دام و طیور

 

Petroselinum hortense

Parsley

دانه جعفری از هند

  Hordeum vulgare Barley grain دانه جو جهت مصارف خوراکی انسان ، دام و طیور

 

Hodeum vulgar

Malted barley grain

دانه جو جوانه زده خشک (مالت) 

 

 

 

 دانه جو دو سر پوست کنده از اسپانیا

  Avena sativa Oat grain دانه جو دوسر از بلژیک

 

 

peeld oat

دانه جو دوسر پوست کنده (مقشر) از روسیه

 

Avena sativa

Oat grain

دانه جو دوسر با پوست و بدون پوست از لیتوانی

 

Silybum marianum

 

 

دانه خار مریم از قزاقستان

 

Descurainia Sophia

 

دانه خاکشیر از چین

 

 Sinapis alba

Mustard

دانه خردل

دانه خرفه از هند     

 

Portulaca

 

 

Salvia hispanica

Chia grain

دانه چیا (مریم گلی)

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از آذربایجان

 

Zea mays

 Corn grain

دانه ذرت از اسپانیا

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از اکراین
  Zea mays Corn grain دانه ذرت ازبلغارستان

 

Zea mays

 Corn grain

دانه ذرت از ترکیه

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از روسیه
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از قزاقستان
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از گرجستان
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از لیتوانی

 

Foeniculum  vulgare

Common fennel

دانه رازيانه

 

 

Carthamus tinctorius

 

دانه روغنی گلرنگ از کشور اوکراین

 

Carthamus tinctorius

 

دانه گلرنگ از هند

 

Ocimum basilicum

Basil grain

دانه ریحان (تخم شربتی) از افغانستان و هند

 

Carum copticum

Ajwain grain

دانه زنیان از افغانستان

 

 Cuminum  cyminum

Cumin

دانه زيره سبز

 

 Bunium  persicum

Hawk nut

دانه زيره سياه

 

 Nigella sativa

Fennel flower

دانه سياه دانه (تخم شربتي)

 

 Cannabis sativa

Trigonella foenum graecum

Hemp

دانه شاهدانه

دانه شنبلیله

       

 

Cotoneaster spp.

Cotoneaster

دانه شير خشت

 

 Lens orientalis

Lentils

دانه عدس

 

Capsicum spp.

Pepper

دانه فلفل

 

 Piper nigrum

Black pepper

دانه فلفل سياه

 دانه قهوه کافئین گرفته شده  Decaffeinated coffee  beans

در صورتیکه در مرز ورودی توسط استاندارد مورد تست قرار گیرد و فرآوری دکافئینه شدن

Decaffeinated 

دانه قهوه تایید گردد نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت ندارد 

Coffea sp.

Coffee

دانه قهوه

 

 Theobroma cacao

Seed of cocoa tree

دانه کاکائو

  Brassica napus var napus   دانه کلزا از کشور استرالیا

 

Brassica napus var napus

 

  دانه کلزا از کشور رومانی

 

Brassica napus var napus

 

دانه کلزا از کشور صربستان

  Brassica napus var napus   دانه کلزا از کشور کانادا

 

Chenopodium quinoa

Quinoa kernel

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور اکوادور

 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور پرو

 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از بولیوی 

 

 Linum usitatissimum

Seed of common flax

دانه کتان

 

 Ricinus communis

Castor bean

دانه کرچک

 

 Apium graveolens

 

دانه کرفس از پاکستان

 

 Sesamum indicum

Oriental sesamum

دانه کنجد

 

Coriandrum sativum

Coriander

دانه گشنیز

 

Heracleum persicum

 

دانه گلپر

 

Fagopyron esculentum

Buck wheat

دانه گندم سیاه از روسیه

 

Fagopyron esculentum

Buck wheat grain

دانه گندم سیاه از اکراین

 

Phaseolus vulgaris

Bean grain

دانه لوبیا از افغانستان

 

Phaseolus vulgaris

Bean grain

دانه لوبیا از تاجیکستان

 

 Satureja hortensis

Annual savory

دانه مرزه

 

Cicer arietinum

Chickpea grain

دانه نخود از آرژانتین

  Cicer arietinum Chickpea grain دانه نخود از کانادا

 

Guizotia abyssinica

Niger grain

دان نیجر (دان سیاه) از کشور میانمار

 

 Citrullus vulgaris

Watermelon grain

دانه هندوانه جهت مصرف خوراكي

         

 

 

 

 

Bambusa vulgaris

Bamboo

پارکت چوبي خشک بامبو

 

-

T&G Panel

پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه

 

 

 

پیاز خرد شده خشک از ترکیه

 

-

Peat moss

پيت ماس

 

 

Arbocel

پودر آربوسل

 

 Thea sinensis

Tea seed powder

پودر بذر چاي جهت مصرف خوراكي و صنعتي

 

 

 

پودر برگ و ساقه اسفناج

 

 

Corn powder

پودربلال ذرت

 

 

 

پودر پوست گردو از آمریکا

 

 

 

پودر پوست گردو از فرانسه

 

 

 

پودر دانه ذرت

 

 

Corn powder

پودر ذرت جهت مصارف صنعتی از کره جنوبی

       
    Dried powder of olive pulp, Dried granola of olive pulp پودر پالپ  خشک شده زیتون و گرانول پالپ خشک شده زیتون جهت خوراک دام از اسپانیا

 

 Glycine max

Soyabean powder

پودر سويا

       

 

 

Humulus lupulus

 

پودر گل رازک از آلمان جهت مصارف خوراکی

 

 

 

پودر میوه گوجه فرنگی از چین

 

Luffa cylindrical

Luffa Dried fruit powder

پودر میوه خشک گیاه لوفا از فرانسه، مصرف صنعتی

 

Luffa cylindrcal

Luffa Dried fruit powder

پودر میوه خشک لوفا از کانادا، مصرف صنعتی

 

 

 

پودر هسته خرما از مصر

 

 Plantago ovata

Psyllium husk

پوسته بذر اسفرزه هند

 

Corylus avellana

Shell of Hazelnut

پوست خشک میوه  فندق از گرجستان

 

Cocos nucifera

Shell of Coconut

پوست سخت میوه نارگیل از تایلند

 

 

 

تکه های خشک و فرآوی شده میوه طالبی از تایلند

 

 Beta vulgaris

Dried granulated baggase of beet

تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام

 

 Triticum aestivum

Wheat

تفاله گندم

 

 

 

تفاله خشک گرانوله شده (فشنگی) چغندرقند از آذربایجان

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

تنباکو خام ، نساخته و آخال 

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

توتون  خام ، نساخته و آخال

 

Myristica fragrans

Mace

جوزبويا

 

 

 

 

چای قرمز (رویبوس)

 

Ochroma pyramidale

Balsa

چوب بالسا

 

 

 

چوب بستنی 

    Wood briquettes چوب بریکت از کشور لهستان

ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی      Thermo wood   محموله اشاره شده باشد  

 

 

چوبهای ترمووود

 

 

 

چوب سوزنی برگان اشباع شده با استیلن

 

 

 

چوبهای اشباع تحت فشار

 

 

 

چوب خراطی شده جهت تهیه مبلمان

 

 Capsicum annuum

Capsicum (Pepper) Chips

چیپس خشک فلفل از آلمان

 

 

Wood  filament

خلال  چوب  با قطر کمتراز 5 میلی متر 

 

 

 

خزه خشک رنگ آمیزی شده

 

 Panicum miliaceum

Millet

دانه ارزن جهت خوراك دام و طيور

 

Peganum harmela

Harmel

دانه اسپند

 

Plantago ovata

Spogel seed plantain

دانه اسفرزه

 

Oryza sativa

Rice grain

دانه برنج بدون شلتوک

 

Oryza sativa

Brown rice grain

دانه برنج قهوه ای (بدون شلتوک و پوست کنی شده)

 

Trachyspermum copticum

Bishop’s weed

دانه باديان

 

Pimpinlla anisum

Anisa grain

دانه بادیان از هند

 

Plantago major

Common plantain grain

دانه بارهنگ ازافغانستان

 

Vicia faba

 

Faba bean grain

دانه باقلا خشک از عراق

 

Vicia faba

Faba bean grain

دانه باقلا خشک از کانادا

 

(Perilla frutescense)

Perilla grain

دانه پریلا از چین جهت خوراک دام و طیور

 

Petroselinum hortense

Parsley

دانه جعفری از هند

  Hordeum vulgare Barley grain دانه جو جهت مصارف خوراکی انسان ، دام و طیور

 

Hodeum vulgar

Malted barley grain

دانه جو جوانه زده خشک (مالت) 

 

 

 

 دانه جو دو سر پوست کنده از اسپانیا

  Avena sativa Oat grain دانه جو دوسر از بلژیک

 

 

peeld oat

دانه جو دوسر پوست کنده (مقشر) از روسیه

 

Avena sativa

Oat grain

دانه جو دوسر با پوست و بدون پوست از لیتوانی

 

Silybum marianum

 

 

دانه خار مریم از قزاقستان

 

Descurainia Sophia

 

دانه خاکشیر از چین

 

 Sinapis alba

Mustard

دانه خردل

دانه خرفه از هند     

 

Portulaca

 

 

Salvia hispanica

Chia grain

دانه چیا (مریم گلی)

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از آذربایجان

 

Zea mays

 Corn grain

دانه ذرت از اسپانیا

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از اکراین
  Zea mays Corn grain دانه ذرت ازبلغارستان

 

Zea mays

 Corn grain

دانه ذرت از ترکیه

  Zea mays Corn grain دانه ذرت از روسیه
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از قزاقستان
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از گرجستان
  Zea mays Corn grain دانه ذرت از لیتوانی

 

Foeniculum  vulgare

Common fennel

دانه رازيانه

 

 

Carthamus tinctorius

 

دانه روغنی گلرنگ از کشور اوکراین

 

Carthamus tinctorius

 

دانه گلرنگ از هند

 

Ocimum basilicum

Basil grain

دانه ریحان (تخم شربتی) از افغانستان و هند

 

Carum copticum

Ajwain grain

دانه زنیان از افغانستان

 

 Cuminum  cyminum

Cumin

دانه زيره سبز

 

 Bunium  persicum

Hawk nut

دانه زيره سياه

 

 Nigella sativa

Fennel flower

دانه سياه دانه (تخم شربتي)

 

 Cannabis sativa

Trigonella foenum graecum

Hemp

دانه شاهدانه

دانه شنبلیله

       

 

Cotoneaster spp.

Cotoneaster

دانه شير خشت

 

 Lens orientalis

Lentils

دانه عدس

 

Capsicum spp.

Pepper

دانه فلفل

 

 Piper nigrum

Black pepper

دانه فلفل سياه

 دانه قهوه کافئین گرفته شده  Decaffeinated coffee  beans

در صورتیکه در مرز ورودی توسط استاندارد مورد تست قرار گیرد و فرآوری دکافئینه شدن

Decaffeinated 

دانه قهوه تایید گردد نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت ندارد 

Coffea sp.

Coffee

دانه قهوه

 

 Theobroma cacao

Seed of cocoa tree

دانه کاکائو

  Brassica napus var napus   دانه کلزا از کشور استرالیا

 

Brassica napus var napus

 

  دانه کلزا از کشور رومانی

 

Brassica napus var napus

 

دانه کلزا از کشور صربستان

  Brassica napus var napus   دانه کلزا از کشور کانادا

 

Chenopodium quinoa

Quinoa kernel

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور اکوادور

 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور پرو

 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از بولیوی 

 

 Linum usitatissimum

Seed of common flax

دانه کتان

 

 Ricinus communis

Castor bean

دانه کرچک

 

 Apium graveolens

 

دانه کرفس از پاکستان

 

 Sesamum indicum

Oriental sesamum

دانه کنجد

 

Coriandrum sativum

Coriander

دانه گشنیز

 

Heracleum persicum

 

دانه گلپر

 

Fagopyron esculentum

Buck wheat

دانه گندم سیاه از روسیه

 

Fagopyron esculentum

Buck wheat grain

دانه گندم سیاه از اکراین

 

Phaseolus vulgaris

Bean grain

دانه لوبیا از افغانستان

 

Phaseolus vulgaris

Bean grain

دانه لوبیا از تاجیکستان

 

 Satureja hortensis

Annual savory

دانه مرزه

 

Cicer arietinum

Chickpea grain

دانه نخود از آرژانتین

  Cicer arietinum Chickpea grain دانه نخود از کانادا

 

Guizotia abyssinica

Niger grain

دان نیجر (دان سیاه) از کشور میانمار

 

 Citrullus vulgaris

Watermelon grain

دانه هندوانه جهت مصرف خوراكي

         

 

 


 چاپ   
 فهرست کالاهای وارداتی (به ترتیب حروف الفبا- ر * ه) کمينه

 

 

 

Veneer

روکش چوبی با قطر حداکثر یک میلی متر

 

 

 

Glycyrrhiza glabra

Fresh Root Licorice

ریشه تازه شیرین بیان (بدون برگ و جوانه، بطوریکه امکان تکثیر آن نباشد) از آذربایجان

 

 

 

 

Glycyrrhiza glabra

 

Fresh Root Licorice

 

ریشه تازه شیرین بیان (بدون برگ و جوانه، بطوریکه امکان تکثیر آن نباشد) از ارمنستان

 

 

 

 Panax ginseng

Ginseng

ريشه خشک جين سينگ

 

 

 

Myristica fragrans

 

ریشه  خشک جوز هندی از اندونزی

 

 

 

Acorus calamus

 

ریشه خشک آگیر ترکی

 

 

 

 Eremurus stenophyllus

Desert candle

ريشه خشک سريش

 

 

 

Hedychium spicatum

 

ریشه خشک سوسن

 

 

 

 Glycyrrhiza  glabra

Common licorice

ريشه  خشک شيرين بيان

 

 

 

 Alipinia officinarum

Galangal roots

ریشه خشک  گیاه خولنجان

 

 

 

Cichorium intybus

 

ریشه خشک کاسنی

 

 

 

Curcuma longa

 Dried turmeric    rhizome

ریزوم خشک زرد چوبه

 

 

 

Crocus   sativus

Saffron

زعفران خوراكي

 

 

 

Zingiber  officinale

Dried Ginger

زنجبيل خشک