فهرست كالاهاي وارداتي با ريسك كم

براي ورود این کالاها موارد ذیل ضروری می باشد:

1- همراه داشتن اصل گواهي بهداشت گیاهی (Phytosanitary certificate) از کشور مبداء به مقصد ایران و یا اصل گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Phytosanitary certificate for Re-export) به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد

2- بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد

4- در صورت بسته بندی در پالت های چوبی رعایت استاندارد بین المللی شماره 15 (ISPM 15) ضروری می باشد.

 فهرست کالاهای وارداتی کمينه

 

 

 

 

توضیحات

 

نام علمی گیاه منشاء

 

نام انگلیسی محموله

 

نام فرآورده کشاورزی

 

 

 Secale  cereale

Rye powder

آرد چاودار

 

 

 Glycine max

Soybean  powder

آرد سويا

 

 

 Thymus vulgaris

Thyme

آويشن

 

 

-

Spice

ادويه جات

 

 

 Elettaria cardamomum

Kinds of lesser cardamom

اقسام هل

 

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

Prunus cerasus

Dried sour cherry

آلبالو خشک

 

 

 Musa textilis

Abaca fibres

الياف آباكا

 

 

 

Bamboo fibers

الیاف بامبو 

 

 

Agave spp.

Tampico fibres

الياف تامپيکو

 

 

 Raphia sp.

Raffia  fibres

الياف رافيا

 

 

Linum spp.

 Flax fibres

الياف کتان

 

 

 Hibiscus cannabinus

Kenaf hibiscus fibres

الياف کنف

 

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد                          

 Ficus carica

 Dried common fig

انجير(ميوه خشک)

 

 

 Arachis  hypogaea

Pea nut

بادام زميني پوست کنده

 

 

 Araucaria  excelsa

Seed of norfolk island pine

بذر آروکاريا(کاج مطبق)

 

 

 Solanum  melongena

Seed of egg plant

بذر بادمجان

 

 

 Ranunculus asiaticus

Seed of ranunculus

بذر پلت شده آلاله از فرانسه

 

 

 Abelmoschus esculentus

Coated seed of okra

بذر پوشش دار باميه از هلند

 

 

 Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان

 

 

 Anthirhinum majus

Coated seed of snapdragon

بذر پوشش دارگل ميمون

 

 

 Pelargonium hortorum

Coated seed of granium

بذر پوشش دار گل شمعداني از انگلستان

 

 

 Ageratum houstonianum

 Coated seed of blue billygoatweed

بذر پوشش دار گل ابري

 

 

 

 Primula acaulis

 

 

Coated seed of common rimrose

بذر پوشش دار گل پامچال

 

 

 Dichondra repens

Coated seed of dichondra

بذر پوشش دار شبدر زينتي

 

 

Cyrtostachys renda

Coated seed of lipstick palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 

 Hyophorblagencaulis

(Mascarena lagencaulis)

Coated seed of bottle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 

 Archontophoenix alexandrae

Coated seed of Alexandra palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

 

 

 Phoenix robelinii

Coated seed of date palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

 

 Cordyline australispurpurea

Coated seed of  palm

بذر پوشش دار درخت زینتی

 

 

Berberis thunbergii

Coated seed of apanese barberry

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 

 Phoenix canariensis

Coated seed of palm (Canary Island)

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 

Continus coggygria

Coated seed of smoketree

بذر پوشش دار درخت زینتی هلند

 

 

 Dicentra spectabilis

Coated seed of bleeding heart

بذر پوشش دار درخت زينتي (كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 

 Hyophorbe verschaffeltii

Coated seed of spindle palm

بذر پوشش دار درخت زينتي

(كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)

 

 

 Silybium marianum

Coated seed of variegated thistle

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 

Agastache rugosa

Coated seed of purple giant hyssop

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 

 Mellisa officinalis

Coated seed of common balm

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 

Thymus vulgaris

Coated seed of thyme

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 

 Angelica archangelica

Coated seed of angelica

بذر پوشش دار گياه دارويي (آلمان)

 

 

 Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri

Coated seed of wallflower

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 

Alyssum L.

Coated seed of alyssum

بذر پوشش دار قدومه (هلند)

 

 

Celosia crhstata

Coated seed of celosia

بذر پوشش دار تاج خروس (هلند)

 

 

 Cineraria maritima

Coated seed of cineraria

بذر پوشش دار سينره (هلند)

 

 

Coleus L.

Coated seed of  coleus

بذر پوشش دار حسن يوسف (هلند)

 

 

Dimorphotheca Vaill.

Coated seed of cape-marigold

بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند)

 

 

 Eustoma grandiflorum

Coated seed of lisianthus

بذر پوشش دار ليسيانتوس (هلند)

 

 

Gazania splendes

Coated seed of gazania

بذر پوشش دار قازانيا (هلند)

 

 

 Geranium rotundifoiium

Coated seed of geranium

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

 

Gomphrena L.

Coated seed of globe-amarnth

بذر پوشش دار گل تكمه اي (هلند)

 

 

 Impatiens balsamina

Coated seed of balsam

بذر پوشش دار گل حنا (هلند)

 

 

 Matthiola incana

Coated seed of gilliflower

بذر پوشش دار چليپا

 

 

Brassica oleracea

Coated seed of ornamental cabbage

بذر پوشش دار انواع كلم ( زينتي، سبزي)

 

 

Pelargonium zonale

Coated seed of plargoniums

بذر پوشش دار شمعداني (هلند)

 

 

Portulaca oleracea

Coated seed of purslane

بذر پوشش دار خرفه (هلند)

 

 

 Vinca minor

Coated seed of periwinkle

بذر پوشش دار پيچ تلگرافي (هلند)

 

 

Zinnia elegans

Coated seed of zinnia

بذر پوشش دار گل آهار (هلند)

 

 

 Callistephus chinensis

Coated seed of china aster

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

Lobelia L.

Coated seed of  lobelia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

Nemesia L.

Coated seed of nemesia

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

Osteospermum L.

Coated seed of bonseed

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

Pentas L.

Coated seed of pentas

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

Thunbergia L.

Coated seed of thunbergias

بذر پوشش دار گل زينتي (هلند)

 

 

 Verbena hybrids

Coated seed of vervain

بذر پوشش دار گياه زينتي شاه پسند

 

 

Mesembryanthemum criniflorum

Coated seed of fig marigold

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 

 Viola wittrockiana

Coated seed of wild pansy

بذر پوشش دار گياه زينتي

 

 

 Raphanus  sativus

Seed of radish

بذر  ترب وتربچه

 

 

Allium  porrum

Seed of leek

بذر تره فرنگي

 

 

Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus sp., Cedrus sp. 

Seed of pines trees

بذر درختان سوزني برگ

 

 

Rosmarinus officinalis

Seed of rosemary

بذر رزماري

 

 

Trigonella foenum- graecum

  دانه شنبلیله  

 

Hesperis persica

Seed of rocket

بذر گل شب بو

 

 

 Chamaerops humilis

Seed of fan palm

بذر نخل زينتي

 

 

 Daucus  carota

Seed of carrot

بذر هويج

 

  Arctostaphylous uva- ursi   برگ خشک گیاه داروئی علف خرس  
  Laurus nobilis Dried leaf of Sweet bay

برگ خشک شده درخت  برگ بو از ترکیه

 
  Laurus nobilis Dried leaf of true laurel برگ خشک شده درخت برگ بو از گرجستان  

 

Stevia rebaudiana

 Dried Stevia leaf

 برگ خشک گیاه استویا

 

 

Lawsonia spinosa

Dried henna leaf

برگ خشك حنا

 

  Camellia sinensis Dried leaf of Tea برگ خشک چای(سفید، سیاه، سبز)  

 

Hibiscus esculantus,H. matricaria

Hibiscus esculantus,H. matricaria

برگه چای ترش از آلمان

 

  Hibiscus sabdariffa Dried leaf of Hibiscus برگ خشک چای ترش  

 

Moringa oleifera

Dried moringa leaf

برگ خشک مورینگا 

 

 

Cassia sp.

Senna leaf

برگ گياه سنا

 

باتوجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

Prunus manshurica

Dried anchurian apricot

برگه زردآلو خشک

 

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور ، صرفاً ترانزیت خارجی  (ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

 Pyrus communis

Dried pear slices

برگه گلابی از قرقیزستان

 

 

Zea mays

Maize groats

بلغور ذرت

 

طبق مقررات بازرگانی وزارتخانه متبوع (نامه شماره 96/502/6002 مورخ 96/12/21) واردات بلغور گندم از ترکیه صرفاً از منطقه آزاد و ویژه و از محل ارزش افزوده مجاز است Triticum aestivum Grouts Bulgur بلغور گندم از ترکیه  

 

Bambusa vulgaris

Bamboo

پارکت چوبي خشک بامبو

 

 

-

T&G Panel

پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه

 

ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی محموله به 

Absorbant cotton wool

اشاره شده باشد

Gossypium sp. Absorbent cotton wool پنبه سفید و فتیله شده جاذب از هند  

ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی محموله به 

Absorbant cotton sliver

اشاره شده باشد

 

  Absorbant cotton sliver

پنبه فتیله شده جاذب از ایتالیا و اندونزی

 

 ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی محموله به هیدروفیل بودن اشاره شده باشد

 Gossypium sp.

 Hydrophilic cotton

پنبه هیدروفیل

 

 

 

 

 

پیاز خرد شده خشک از ترکیه

 

 

-

Peat moss

پيت ماس

 

 

 

Arbocel

پودر آربوسل

 

 

 Thea sinensis

Tea seed powder

پودر بذر چاي جهت مصرف خوراكي و صنعتي

 

 

 

 

پودر برگ و ساقه اسفناج

 

 

 

Corn powder

پودربلال ذرت

 

 

 

 

پودر پوست گردو از آمریکا

 

 

 

 

پودر پوست گردو از فرانسه

 

 

 

 

پودر دانه ذرت

 

 

 

Corn powder

پودر ذرت جهت مصارف صنعتی از کره جنوبی

 

 

Brassica nigra

Mustard powder

پودر خردل

 

 

 Glycine max

Soyabean powder

پودر سويا

 

 

Curcuma  longa

Curcuma

پودر زردچوبه

 

 

 

 

پودر فلفل سبز و قرمز از آلمان

 

 

 Capsicum annuum

Dry sweet pepper paprika powder

پودر فلفل شیرین از ترکیه

 

 

 

Humulus lupulus

 

پودر گل رازک از آلمان جهت مصارف خوراکی

 

 

 

 

پودر میوه گوجه فرنگی از چین

 

 

Luffa cylindrical

Luffa Dried fruit powder پودر میوه خشک گیاه لوفا از فرانسه، مصرف صنعتی  
  Luffa cylindrcal Luffa Dried fruit powder

پودر میوه خشک لوفا از کانادا، مصرف صنعتی

 

 

 

 

پودر هسته خرما از مصر

 

 

 Plantago ovata

Psyllium husk

پوسته بذر اسفرزه هند

 

  Corylus avellana
Shell of Hazelnut

پوست خشک میوه  فندق از گرجستان

 
  Cocos nucifera Shell of Coconut

پوست سخت میوه نارگیل از تایلند

 

 

 

 

تکه های خشک و فرآوی شده میوه طالبی از تایلند

 

 

 Beta vulgaris

Dried granulated baggase of beet

تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام

 

 

 Triticum aestivum

Wheat

تفاله گندم

 

      تفاله خشک گرانوله شده (فشنگی) چغندرقند از آذربایجان
 

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

تنباکو خام ، نساخته و آخال 

 

 

 Nicotiana  tabacum

Common  tobacco

توتون  خام ، نساخته و آخال

 

 

Myristica fragrans

Mace

جوزبويا

 

 

 

 

 

چای قرمز (رویبوس)

 

 

Ochroma pyramidale

Balsa

چوب بالسا

 

      چوب بستنی 
 

ضروری است در گواهی بهداشت گیاهی      Thermo wood   محموله اشاره شده باشد  

 

 

چوبهای ترمووود

 

 

 

 

چوب سوزنی برگان اشباع شده با استیلن

 

 

 

 

چوبهای اشباع تحت فشار

 

     

چوب خراطی شده جهت تهیه مبلمان

 
   Capsicum annuum Capsicum (Pepper) Chips

چیپس خشک فلفل از آلمان

 
    Wood  filament خلال  چوب  با قطر کمتراز 5 میلی متر   
      خزه خشک رنگ آمیزی شده  

 

 Panicum miliaceum

Millet

دانه ارزن جهت خوراك دام و طيور

 

 

Peganum harmela

Harmel

دانه اسپند

 

 

Plantago ovata

Spogel seed plantain

دانه اسفرزه

 

 

Oryza sativa

Rice grain

دانه برنج بدون شلتوک

 

  Oryza sativa Brown rice grain دانه برنج قهوه ای (بدون شلتوک و پوست کنی شده)  

 

Trachyspermum copticum

Bishop’s weed

دانه باديان

 

  Pimpinlla anisum Anisa grain

دانه بادیان از هند

 
  Plantago major Common plantain grain
دانه بارهنگ ازافغانستان  
 

Vicia faba

 

Faba bean grain

دانه باقلا خشک از عراق

 
  Vicia faba Faba bean grain دانه باقلا خشک از کانادا  
  (Perilla frutescense) Perilla grain دانه پریلا از چین جهت خوراک دام و طیور  
  Petroselinum hortense
Parsley

دانه جعفری از هند

 

 

Hodeum vulgar

Malted barley grain

دانه جو جوانه زده خشک (مالت) 

 

 

 

 

 دانه جو دو سر پوست کنده از اسپانیا

 

 

 

peeld oat

دانه جو دوسر پوست کنده (مقشر) از روسیه

 

  Avena sativa Oat grain

دانه جو دوسر با پوست و بدون پوست از لیتوانی

 

 

Silybum marianum

 

 

دانه خار مریم از قزاقستان

 

 

Descurainia Sophia

 

دانه خاکشیر از چین

 

 

 Sinapis alba

Mustard

دانه خردل

دانه خرفه از هند     

 

 

Portulaca

 

 

 

Salvia hispanica Chia grain

دانه چیا (مریم گلی)

 

  Zea mays  Corn grain

دانه ذرت از اسپانیا

 
  Zea mays  Corn grain

دانه ذرت از بلغارستان

 

 

Foeniculum  vulgare

Common fennel

دانه رازيانه

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

دانه روغنی گلرنگ از کشور اوکراین

 

  Carthamus tinctorius   دانه گلرنگ از هند  
  Ocimum basilicum Basil grain دانه ریحان (تخم شربتی) از افغانستان و هند  
  Carum copticum Ajwain grain دانه زنیان از افغانستان
 

 

 Cuminum  cyminum

Cumin

دانه زيره سبز

 

 

 Bunium  persicum

Hawk nut

دانه زيره سياه

 

 

 Nigella sativa

Fennel flower

دانه سياه دانه (تخم شربتي)

 

 

 Cannabis sativa

Hemp

دانه شاهدانه

 

 

Cotoneaster spp.

Cotoneaster

دانه شير خشت

 

 

 Lens orientalis

Lentils

دانه عدس

 

 

Capsicum spp.

Pepper

دانه فلفل

 

 

 Piper nigrum

Black pepper

دانه فلفل سياه

 

 دانه قهوه کافئین گرفته شده  Decaffeinated coffee  beans

در صورتیکه در مرز ورودی توسط استاندارد مورد تست قرار گیرد و فرآوری دکافئینه شدن

Decaffeinated 

دانه قهوه تایید گردد نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت ندارد 

Coffea sp.

Coffee

دانه قهوه

 

 

 Theobroma cacao

Seed of cocoa tree

دانه کاکائو

 

 

Brassica napus var napus

 

  دانه کلزا از کشور رومانی

 

 

Brassica napus var napus

 

دانه کلزا از کشور صربستان

 

  Chenopodium quinoa Quinoa kernel

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور اکوادور

 
 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از کشور پرو

 

 

Chenopodium quinoa

 

دانه پوست کنده و خشک کینوآ از بولیوی 

 

 

 Linum usitatissimum

Seed of common flax

دانه کتان

 

 

 Ricinus communis

Castor bean

دانه کرچک

 

 

 Apium graveolens

 

دانه کرفس از پاکستان

 

 

 Sesamum indicum

Oriental sesamum

دانه کنجد

 

 

Coriandrum sativum

Coriander

دانه گشنیز

 

 

Heracleum persicum

 

دانه گلپر

 

 

Fagopyron esculentum

Buck wheat

دانه گندم سیاه از روسیه

 

  Fagopyron esculentum Buck wheat grain دانه گندم سیاه از اکراین
 
 

Phaseolus vulgaris

Bean grain

دانه لوبیا از افغانستان

 
  Phaseolus vulgaris Bean grain دانه لوبیا از تاجیکستان  

 

 Satureja hortensis

Annual savory

دانه مرزه

   
  Cicer arientinum
Chickpea grain
دانه نخود ایرانی از آرژانتین    
  Guizotia abyssinica Niger grain دان نیجر (دان سیاه) از کشور میانمار    

 

 Citrullus vulgaris

Watermelon grain

دانه هندوانه جهت مصرف خوراكي

   
    Veneer

روکش چوبی با قطر حداکثر یک میلی متر

   
  Glycyrrhiza glabra Fresh Root Licorice

ریشه تازه شیرین بیان (بدون برگ و جوانه، بطوریکه امکان تکثیر آن نباشد) از آذربایجان

   
 

 

Glycyrrhiza glabra

 

Fresh Root Licorice

 

ریشه تازه شیرین بیان (بدون برگ و جوانه، بطوریکه امکان تکثیر آن نباشد) از ارمنستان

   

 

 Panax ginseng

Ginseng

ريشه خشک جين سينگ

   
  Myristica fragrans   ریشه  خشک جوز هندی از اندونزی
   
  Acorus calamus
 

ریشه خشک آگیر ترکی

   

 

 Eremurus stenophyllus

Desert candle

ريشه خشک سريش

   
  Hedychium spicatum   ریشه خشک سوسن    

 

 Glycyrrhiza  glabra

Common licorice

ريشه  خشک شيرين بيان

   

 

 Alipinia officinarum

Galangal roots

ریشه خشک  گیاه خولنجان

   
  Cichorium intybus   ریشه خشک کاسنی    
  Curcuma longa  Dried turmeric    rhizome ریزوم خشک زرد چوبه    

 

Crocus   sativus

Saffron

زعفران خوراكي

   

 

Zingiber  officinale

Dried Ginger

زنجبيل خشک

   

 

 

 

 

سبوس جو دوسر

   
  Rhus coriaria Sumac

سماق قرمز نکوبیده از کشور عراق

   
 

 

Bamboo stick

سیخ چوبی از کشور چین

   
با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاًترانزیت خارجی (ورود موقت) به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد   Dehydrated garlic cloves/Flake سیر حبه پوست کنده کاملاً خشک    

 

Cannabis sp.

Cannabis

ضايعات كنف جهت مصرف صنعتي

   

 

Cocos nucifera

Coconut

کپرا (نارگيل خرد شده و خشک)

   

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور  صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

Vitis vinifera

Raisins

کشمش

   

 

 Helianthus annus

Sun flower

کنجاله آفتابگردان

   

 

Arachis  hypogaea

Pea nut

کنجاله بادام زميني

   

 

 

 

 

کنجاله پنبه دانه از افغانستان

   
  Gossypium sp Cotton seed cake کنجاله پنبه دانه از بنین    

 

 

 

 

کنجاله پنبه دانه از ترکیه جهت مصرف خوراک دام

   

 

Gossypium hirsutum

Cotton seed cake

کنجاله تخم پنبه از کشورهاي آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان،تاجيکستان ازبکستان

   

 

 

 

 

کنجاله (تفاله) جو از گرجستان جهت مصرف خوراک دام

   

 

Glycine max

Soybean meal

کنجاله سويا

   

 

Carthamus tinctorius

Safflower cake

کنجاله گلرنگ

   

 

 

 

کنجاله گوار از پاکستان

   

 

 Elaeis guineensis

Oil palm cake

کنجاله نخل روغني

   

 

 Brassica  napus

Rape  seed

کنجاله کلزا

   
  Citrus sinensis  

گرانول پوست پرتقال از آلمان (دانه هایی با قطر کمتر از 5 میلی متر)

 

   
  Citrus aurantifolia  

گرانول پوست لیمو از آلمان (دانه هایی با قطر کمتر از 5 میلی متر)

 

   
  Centaurea cyanus   گرانول گیاه گل گندم از آلمان (دانه هایی با قطر کمتر از 5 میلی متر)  
   

 

 

 

 

گرده گل از اسپانیا

   

 

Camelia sinensis pollen

 

گرده گل چای از چین

   
  Lycopersicon esculentum   گرده گل گوجه فرنگی از فرانسه    
 

Matricaria chamomilla

 

 

 Lavandula stoechas

Chamomile dried flower

 

 

Lavender

گل خشک بابونه از افغانستان

 

گل خشک اسطوخدوس

   
           
 

Albiziae flos

Albizia گلبرگ خشک گل ابریشم
   
  Osmanthus spp  Sweet olive tea گلبرگ خشک شده گیاه زیتون شیرین ازچین    
  Lavandula stoechas
Lavender گل خشک اسطوخدوس از چین
   
  Jasminum officinale Common Jasmin گل خشک جاسمین از چین    
  Hibiscus sabdariffa Red sorrel گل خشک گیاه هیبیسکوس    

 

 Valeriana officinalis

Valerian

گياه خشك سنبل الطيب جهت مصرف دارويي

   
  Cymbogon spp Lemon grass گیاه خشک خرد شده علف لیمو    

 

 Tanacetum vulgare

Tansy

گیاه خشک مینا از اوکراین

   

 

 Melilotus officinalis

Tansy

گیاه خشک اکلیل الملک از اوکراین

   

 

 Cocos nucifera

Coco peat

کوکوپيت

   

 

 Althaea officinalis

Marsh-mallow

گل ختمی خشک

   

 

Areca catechu

Arecanut palm

فوفل

   

 

 

Split faba bean

لپه باقلا 

   

 

 

Split bean

لپه لوبیا 

   

 

 

Split lentil

لپه عدس 

   

 

Cicer arietinum

Split chick Peas

لپه نخود 

   

 

Pisum sativum

Split peas

لپه نخودفرنگي

   

 

 Ilex paraguayensis

Matte

ماته

   
  Triticum aestivum Wheat malt مالت گندم    

ضروری است در گواهی بهداشت به

IQF 

بودن محصول اشاره شده باشد

 

    محصولات گیاهی فریز شده به روش IQF
   

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور، صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد. واردات مغز بادام از کشور آمریکا در لیست محصولات با ریسک قرنطینه زیاد قرار دارد

Amygdalus communis Sweet almond kernel

مغز بادام

 

   

 

 Helianthus annus

Sun flower kernel

مغز دانه آفتابگردان

   
  Pinus sibirica Sedar pinenut kernel

مغز دانه کاج سیبری از چین

   
  Cucurbita pepo Pumpkin seed kernels

مغز دانه کدو (بدون پوست)

 

   

با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور، صرفاً ترانزیت خارجی(ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

Armeniaca vulgaris

Apricot kernel

مغز زردآلو

   

  با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

 

Corylus avellana           Hazel مغز فندق    
 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد. واردات مغز گردو از کشور آمریکا در لیست محصولات با ریسک قرنطینه زیاد قرار دارد
Guglans regia walnut kernel مغز گردو    

 

 Caryophyllus aromaticus

Clove tree

ميخک دارويی

   

 

 Anacardium occidentale

Cashew

مغز ميوه بادام هندي

   

 

 Tamarindus indica

Sauted tamarind

ميوه تمبر هندي تفت داده شده

   
  Phyllanthus emblica   میوه خشک آمله    

 

Tamarindus indica

Tamarind

ميوه خشك تمبر هندي بدون غلاف

   
  Curcuma zedoaria
Zedoary dried fruit ميوه خشك جدوار از هند    
  Ceratonia siliqua Carob dried fruit ميوه خشك خرنوب از ترکیه
   
  Cassia fistula Dried fruit of golden shower tree میوه خشک درخت فلوس    
  Myristica malabarica Rampatry dried fruit ميوه خشك رامپاتری از هند
   
  Entada rheedi African dream herb dried fruit ميوه خشك آفریکن دریم هرب از هند
   

 

 Ananas sativus

Dried pineapple fruit

ميوه فرآوري شده و خشك آناناس

   

 

 Carica papaya

Dried papaya fruit

ميوه فرآوري شده و خشك پاپايا

   

 

Musa sp.

Dried banana fruit

ميوه فرآوري شده و خشك موز

   

 با توجه به ممنوعیت ورود قطعی به کشور ، صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت)به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

 Armenica vulgaris

Apricot

ميوه فراوري شده قيسي (همرا هسته)

   

 

 

-

Thred of modal wood pulp and bamboo fibres

نخ حاصل از خمير چوب Modal و الياف بامبو جهت مصرف صنعتي

   

 

Vanilla sp.

Vanille

وانيل

   

 

 Terminalia spp


هلیله

   
             

 

 

 

 


 چاپ