دوره های آموزشی کمينه


 

برگزاري دوره آموزشي با موضوع اقتصاد مقاومتي

به اطلاع مي رساند دوره اي آموزشي تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» در روز يكشنبه مورخه 95/05/24 با حضور پرسنل در محل سازمان برگزار گرديد

برگزاري دوره آموزشي سامانه هاي نوين جاسوسي

به اطلاع مي رساند در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي در سال 96 ، دوره اي آموزشي با موضوع سامانه هاي نوين جاسوسي روز دوشنبه مورخه 96/10/05 با حضور پرسنل سازمان برگزار گرديد.

 


 

برگزاري دوره آموزشي با موضوع اقتصاد مقاومتي

به اطلاع مي رساند دوره اي آموزشي تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» در روز يكشنبه مورخه 95/05/24 با حضور پرسنل در محل سازمان برگزار گرديد

برگزاري دوره آموزشي سامانه هاي نوين جاسوسي

به اطلاع مي رساند در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي در سال 96 ، دوره اي آموزشي با موضوع سامانه هاي نوين جاسوسي روز دوشنبه مورخه 96/10/05 با حضور پرسنل سازمان برگزار گرديد.

 


 چاپ