دوره آموزشی مبارزه با حشرات و جوندگان- لرستان کمينه

 

 

عنوان: دوره آموزشی اصول مبارزه با حشرات و جوندگان

تاریخ برگزاری  :1396/10/10   لغایت   1396/10/13

طول دوره : 24 ساعت

کد دوره : 01/7007/01/1400

 

محتوی ارائه شده در دوره

پاور پوینت شماره یک

پاور پوینت شماره دو

جزوه آموزشی

دستورالعمل تراكم گيري جوندگان

دستورالعمل دستگاه طعمه ساز

 

 

 

عنوان: دوره آموزشی اصول مبارزه با حشرات و جوندگان

تاریخ برگزاری  :1396/10/10   لغایت   1396/10/13

طول دوره : 24 ساعت

کد دوره : 01/7007/01/1400

 

محتوی ارائه شده در دوره

پاور پوینت شماره یک

پاور پوینت شماره دو

جزوه آموزشی

دستورالعمل تراكم گيري جوندگان

دستورالعمل دستگاه طعمه ساز

 


 چاپ