اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) تاریج ایجاد
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396218.23دانلود04/09/1396
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397117.19دانلود17/07/1397
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396273.42دانلود17/08/1396
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139689.59دانلود07/08/1396
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.23دانلود03/08/1396
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10omur mali omur mali 19/10/1397210.81دانلود19/10/1397
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139671.39دانلود25/09/1396
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7omur mali omur mali 20/08/1397127.33دانلود20/08/1397
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت محترم21/01/139758.80دانلود09/10/1396
ابلاغ يارانه سموم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي- مبارزه با آفات omur mali omur maliمديريت 20/12/139682.85دانلود20/12/1396
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان تهران13/03/1396106.18دانلود13/03/1396
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397109.94دانلود11/10/1396

 چاپ