اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول كارت زرد-تله مكفل-و..... طي حواله شماره 16omur mali omur malimali17/11/139656.00دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396205.85دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139671.50دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي07/03/139691.13دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali06/08/139686.09دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.43دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي آذر شرقيomur mali omur malimali17/08/139622.42دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی آذربایجان شرقی03/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان آذربايجان شرقي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali05/09/139652.87دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139687.76دانلود
ابلاغ تملكي پايه پايي- يك اماني - طرح قرنطينه - فصل 1 و 7omur mali omur malimali07/11/139662.76دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * آذربايجان شرقي09/03/1396115.28دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7omur mali omur maliامور مالي استان آذربايجان شرقي20/03/139655.04دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان آذربايجان شرقي16/03/1396104.66دانلود

 چاپ